The United States of America Wushu Kungfu Federation

Current and Previous US Wushu National Team Members

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005

2017

Taolu
Sanda
Traditional Wushu TX
Traditional Wushu CA
Traditional Wushu VA
Traditional Wushu NJ


Traditional Wushu TX

Team Members

Women




Audrey L An



Ana Maria Baboescu



Kaley Du



Katherine Ge



Jane Hartono



Michelle Huang



Jasmine Lin



Catherine Luo



Grace Qin



Tatiana Reznik



Amelia Si



Shining Xi



Elise Yeung



Naomi Yokoi

Men




Daniel Baboescu



Krist Caldwell



Junhong Chon



Lucas Dong



Leighton Hsieh



John Hu



Brandon Liu



Kevin Liu



Michael Lu



Sydney Ly



Vincent Meng



Daniel Wang



Josh Weinstein



Ning Wu



Christopher Xu



Caleb Yeung



Noah Yeung