The United States of America Wushu Kungfu Federation

Current and Previous US Wushu National Team Members

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 0

2014

Junior Sanshou
Junior Taolu Group A
Junior Taolu Group B
Junior Taolu Group C
Taiji
Traditional Wushu


Junior Taolu Group A

A Team Members

Women
Emily FanAmy Li

Men
Dominic ChowWesley Huie

B Team Members

Women
Emily J. HwangMariel Kurland

Men
Mario A. CaballeroKevin Yu

C Team Members

Women
Gina BaoZoe Chang

Men
Victor NguyenNicholas Wright-Sieloff